Věž smrti

16191799169325.jpg

Památka světového dědictví UNESCO

Národní kulturní památka Rudá věž smrti je unikátním pozůstatkem studené války i památkou zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO. V 50. letech 20. století zde byla zpracovávána uranová ruda pro sovětský jaderný program. V těsném sousedství stála hned tři vězeňská zařízení, kterými prošlo i mnoho politických vězňů československého komunistického režimu. Později se areál věže stal součástí podniku Škoda Ostrov a roku 2008 jej darem získala Konfederace politických vězňů ČR.

Součástí prohlídky je možnost navštívit expozici části výstavy muzea III. odboje. K vidění vedle historických dokumentů jsou i výrobky vězňů nebo originální dobové oblečení vězňů. 

AKTUÁLNĚ

Naši partneři

Ostrov město
Karlovarský kraj
Živý kraj
Montanregion

KONTAKT

Adresa

Dolní Žďár 103
363 01 Ostrov

Email:

+420 731 782 781

Telefon: