Po druhé světové válce bylo Jáchymovsko jediným ihned dostupným zdrojem uranu pro sovětský jaderný program. V regionu v průběhu několika let vznikla rozsáhlá soustava pracovních táborů fungujících nejprve pod sovětskou a později československou správou. V nich pracovali nejprve němečtí váleční zajatci, později českoslovenští retribuční, kriminální a političtí vězni. Celý region se stal na řadu let uzavřenou oblastí, střeženou bezpečnostními složkami. V lokalitě Ostrov-Dolní Žďár byly v letech 1949–1951 zřízeny pracovní tábory Vykmanov I a Vykmanov II a roku 1953 ještě věznice Vykmanov JaV.

Z důvodů utajení jim byla přidělena krycí jména „C“, „L“, a „H“.

HISTORIE

Národní kulturní památka Rudá věž smrti je unikátním pozůstatkem studené války i památkou zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO. V 50. letech 20. století zde byla zpracovávána uranová ruda pro sovětský jaderný program. V těsném sousedství stála hned tři vězeňská zařízení, kterými prošlo i mnoho politických vězňů československého komunistického režimu. Později se areál věže stal součástí podniku Škoda Ostrov a roku 2008 jej darem získala Konfederace politických vězňů ČR. Ta areál zpřístupnila
a zároveň usiluje o jeho přeměnu na mezinárodní památník a vzdělávací centrum.
 

Po druhé světové válce bylo Jáchymovsko jediným ihned dostupným zdrojem uranu pro sovětský jaderný program. V regionu v průběhu několika let vznikla rozsáhlá soustava pracovních táborů fungujících nejprve pod sovětskou a později československou správou. V nich pracovali nejprve němečtí váleční zajatci, později českoslovenští retribuční, kriminální a političtí vězni. Celý region se stal na řadu let uzavřenou oblastí, střeženou bezpečnostními složkami. V lokalitě Ostrov-Dolní Žďár byly v letech 1949–1951 zřízeny pracovní tábory Vykmanov I a Vykmanov II a roku 1953 ještě věznice Vykmanov JaV.
Z důvodů utajení jim byla přidělena krycí jména „C“, „L“, a „H“.

Věž smrti a tábor Vykmanov II
 
Menší tábor Vykmanov II (na obrázku písmeno A) s kapacitou 300 odsouzených byl zřízen
na počátku roku 1950. Patřil mezi pracovní tábory s nejtvrdším režimem a prošlo jím mnoho politických vězňů, zejména katolických duchovních. Tvořily jej čtyři dřevěné baráky – dva pro ubytování vězňů, třetí sloužící jako kuchyň, sklad a marodka a čtvrtý barák s velitelstvím.
Po roce 1953 zde byla zřízena také korekce
pro trestání vězňů. Trestanci 
z tábora pracovali
na přilehlém pracovišti OTK (Oddělení technické kontroly), kde byla tříděna
a zpracovávána uranová ruda. Z něj se dochovala monumentální budova sedmipatrové třídírny
a drtírny uranové rudy. Zde zpracovaná ruda byla napěchována do barelů a ty byly překládány
do vlaků směřujících z Ostrova přímo
do Sovětského svazu. Práce
s radioaktivním materiálem a bez ochranných pomůcek byla velmi riziková, takže budova brzy získala přezdívku Věž smrti. Tábor byl zrušen
26. května 1956.

Historický smímek s průmětlem soudobé mapy areálu
press to zoom
1/1
Letecký snímek táborů Vykmanov I, úpravny rudy a Vykmanov II z r. 1952
press to zoom
1/1

Tábor Vykmanov I a věznice JaV
 
Tábor Vykmanov I s kapacitou 1000 odsouzených byl zřízen 1. března 1949 jako první jáchymovský pracovní tábor pod československou správou.
Do února 1950 byl ústředním táborem, který byl přestupní stanicí pro přicházející i odcházející vězně.
Sídlila tu 
i táborová správa, včetně zázemí
v podobě skladů a dílen. Po roce 1950 zde byli umisťováni vězni považovaní za méně nebezpečné. Pracovali na povrchových pracovištích v okolí tábora. V roce 1953 byla vedle tábora zřízena ještě nová věznice Vykmanov Jav (na obrázku písmeno B).
Ta 
od roku 1954 převzala funkci ústředního tábora jáchymovské soustavy. Byla tam vězeňská nemocnice i vyšetřovny Státní bezpečnosti.
Po ukončení těžby uranu tábor 
a věznice zůstaly v provozu a postupně se proměnily v současnou věznici Ostrov. Političtí vězni se tu objevovali nadále, byť jich bylo mnohem méně.
V 70. – 80. letech tímto zařízením prošli mimo jiné spisovatel Jaromír Šavrda a představitel undergroundu František Stárek.

Letecký snímek táborů Vykmanov I, úpravny rudy a Vykmanov II z r. 1952
press to zoom
1/1

Letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2021.