PODPOŘTE NÁS

Podpořte Národní kulturní památku "Rudá věž smrti".
 

Pokud má naše práce přinášet výsledky, potřebujeme pro svou realizaci vaši podporu.

Rudá věž smrti sice prošla několika opravami, ale vzhledem k jí stáří je třeba provést další nezbytné zásahy většího rozsahu, které bez účasti dárců nelze realizovat.
 
Fond je zřízen za účelem shromažďování prostředků na opravy kulturní památky, jejího provozu a propagace.
 

Své dary můžete poskytovat formou příkazu k úhradě na účet, který je zároveň veden jako transparentní účet:

 
123-298500277/0100                           V.S. 1951


Veškeré finanční dary budou využity a investovány pouze do rekonstrukčních a restaurátorských prací prováděných v areálu Rudá věž smrti. 
 
Žádáme všechny dárce, aby nás o svém sponzorském daru informovali:
na adrese
dary@vezsmrti.cz;
na tel. čísle 731 782 781;
 
nebo

vyplňte jednoduchý formulář.
 

Pouze tak můžeme připravit darovací smlouvu a následně Vám vyjádřit naše poděkování např. ve výroční zprávě nebo na internetových stránkách
.

Vyplňte formulář

Finanční dar

arrow&v

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím
za laskavou podporu a pomoc!