VSTUPNÉ - CENY PROHLIDEK

180,- Kč
zdarma
80,- Kč
80,- Kč
60,- Kč
380,- Kč 

Dospělí                                                                   
Děti do 15 let                                                          
Studenti                                                                  
Senioři od 60 let                                                     
Školy (cena za osobu)

Rodinné vstupné
(max. 2 dospělí a 2 děti)   
                                                  

rudá věž smrti